Kkk muvazzaf astsubay sınav soruları

1- Türkiye NATO ya kaç yılında üye olmuştur ?
Cevap: 1952
2- Türkiye hangi antlaşmayla boğazlar üstünlüğünü aldı ?
Cevap: montreux
3- şeyh Sait isyanı hangi kanunla
Cevap: Takdir-i sükun
4- Montreux hangi antlaşmaya uygun olarak devamı niteliğindedir ?
Cevap: Lozan antlaşması
5- Lozan da çözümlenemeyen ve daha sonraya bırakılan sınır ?
Cevap: ırak sınırı
6- Lozan antlaşmasının III. Kısmı 38-44 maddeleri hangi konuyla ilgilidir ?
Cevap: azınlıklar
7- tekalif-i milliye kanunlarının amacı ?
Cevap: orduya yardım amaçlı
8- mecaz anlamlı bir soru vardı ?
Cevap: çekirdekli bir cevap
9- aşağıdakilerden hangisi iç Anadolu bölgesinin şehirlerinden değildir ?
Cevap: TOKAT
10- aşağıdakilerden hangisi laikliliğe atılmış en önemli adım ?
Cevap: halifeliğinin kaldırılması
11- NATO ya üye ülkelerinin sayısı ?
Cevap: 26
12- soruyu hatırlamadım ama yıldız dağlarıydı cevaplardan biri
13- Doğu Anadolu daki akarsuların özelliklerinden değildir ?
Cevap: ulaşıma elverişsizdir
14- adaların durumu neydi ?
Cevap: silahsızlandırılacaktı
15- aşağıdakilerden hangisi vatanın bütünlüğünü temsil eder ?
Cevap: Sivas kongresi
16- uluslar arası adalet divanı nerededir ?
Hollanda lahey
17- soruyu hatırlamıyorum ama cevaplardan ceza mahkemeleri vardı
18- Pakistanlı profesörün dediği lafın cevabı ?
Cevap : evrensellik
19- aşağıdakilerden hangisi anadolunun batılı devletlerin ham madde ve Pazar olarak kullanmasına son veren adımdır ?
Cevap: kapitülasyonların kaldırılması
20- Türkçeden bir soru vardı _?
Cevap: ünlü olmak için ne yapılır sorusu
21- aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılapçılığıyla bağdaşmaz ?
Cevap: amaca ulaşmak için her yolu denemek
22- ticari gemilerin serbestliği vardı
23- 5/3 çoğunluk neydi onu hatırlamıyorum cevabını ?
24- Meriç arda sınırı Bulgaristan ve Yunanistan
25- sanat ile başlayan bir soru vardı onun cevabını çünkü ile başlayanı yaptım
26- inkılapların birbirinin devamı niteliğinde olması
27- laiklik kavramı yerleşince aşağıdakilerden hangisi olmamıştır ?
Cevap: din gerilemeye başlamıştır
28- cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabilir cevabı vardı
29- Alman komutanların Türk askerlerine emretmesi neyle bağdaşmaz ?
Cevap: Bağımsızlıkla bağdaşmaz
30- İstanbul hükümeti merkezi otoriteyi korumuş
31- Hatay ın Türk topraklarının dışında tutulması neye aykırıdır ?
Cevap: misak-ı milliye
32- birleşmiş milletlerin amacı olmayan bir soru vardı cevap e di çünkü birleşmiş milletler silah kullanmaz

33- Paris antlaşmasından önce 12 ada kimin elindeydi ?
Cevap: İtalya
34- Akdeniz işbirliği olmayan ülke ?
Cevap:Suriye diyorlar ama tam bilmiyom
35- Mondros antlaşmasından sonra Türk halkının tepkisi
Kuvay-i milli
36- yönetimin halkla seçilen vekillerle yürütülmesi
Cevap : demokrasi
37- kongreye vekilin seçmesinde müdafa-i hukuk cemiyetin etkili olması neyi amaçlamıştır ?
Cevap:halkın güvenilir insandı
38- devleti tanımada siyasi çıkar
39- ekonomide kolaylık sağlanması
Cevap: ölçü birimleri
40- emisyon hacimli büyüme
41- Lozan da adalarla ilgili bir soru vardı o gökçe ada ve Bozcaada hariç diğer adalar Yunanistan a verildi
42- devletler denge politikasını güderken hangisini yapar ?
Hakemlik karşılıklı ödün verme
43- kaleyi tahrip etmiş yıkmışlar

1. Natoya 1952 yılında üye olundu.
2. Mecaza örnek bi soru vardı. soru kitapçığı a olanların cevabı a şıkkı
3. Türkiye hangi möntröx anlaşmasıyla boğazlar üstünlüğünü aldı
4. şeyh sait isyanı ise taktiri sukun kanunuydu galiba tam ismini çözemedim
5. mönderöx anlaşması lozanın devamı niteliğindeydi.
6. belirlenemeyen sınır ırak sınırıdır.
7. 38-42 maddesi ise azınlıkları ilgilendiren bi maddeydi
8. cümlelerin tamamlanması ile bi soru
9. cümlenin birleştirilmesi ile bi soru
10. ekonomide kolaylık sağlanması ise ölçülerin değiştirilmesi
11. notomuydu bm miydi neyse oda mahkeme olacaktı
12. 12 adanın silahsızlandırılması cevabı vardı
13. 12 adalar yunanistana verilmeden önce italyadaydı.
14. ticaret gemileri anlaşmaya göre ne zaman isterlerse geçecek cevabı vardı
15. almanların tür ordusuna karışmayla ilgili soruda ise bağımsızlığı etkiliyordu
16. tekalifi milliye emirleri ile orduya yardım sağlamayı amaçlamıştır.
17. cevaplada laiklik ile halifeliğin kaldırılmasıydı.
18. anlatım bozukluğu vardı.
19. devleti tanımada ise çıkarlar diye bi cap vardı oydu galiba
20. karadeniz kıyısı dağları ise yıldız dağları olucak
21. hollanda lahey merkezi
22. tokat iç anadoludan değildir
23. nato üyesi 25 olucak galiba.Arkadaşlar Ben Durumu Özetleyim.

1. Natoya 1952 yılında üye olundu.
2. Mecaza örnek bi soru vardı. soru kitapçığı a olanların cevabı a şıkkı
3. Türkiye hangi möntröx anlaşmasıyla boğazlar üstünlüğünü aldı
4. şeyh sait isyanı ise taktiri sukun kanunuydu galiba tam ismini çözemedim
5. mönderöx anlaşması lozanın devamı niteliğindeydi.
6. belirlenemeyen sınır ırak sınırıdır.
7. 38-42 maddesi ise azınlıkları ilgilendiren bi maddeydi
8. cümlelerin tamamlanması ile bi soru
9. cümlenin birleştirilmesi ile bi soru
10. ekonomide kolaylık sağlanması ise ölçülerin değiştirilmesi
11. notomuydu bm miydi neyse oda mahkeme olacaktı
12. 12 adanın silahsızlandırılması cevabı vardı
13. 12 adalar yunanistana verilmeden önce italyadaydı.
14. ticaret gemileri anlaşmaya göre ne zaman isterlerse geçecek cevabı vardı
15. almanların tür ordusuna karışmayla ilgili soruda ise bağımsızlığı etkiliyordu
16. tekalifi milliye emirleri ile orduya yardım sağlamayı amaçlamıştır.
17. cevaplada laiklik ile halifeliğin kaldırılmasıydı.
18. anlatım bozukluğu vardı.
19. devleti tanımada ise çıkarlar diye bi cap vardı oydu galiba
20. karadeniz kıyısı dağları ise yıldız dağları olucak
21. hollanda lahey merkezi
22. tokat iç anadoludan değildir
23. nato üyesi 26 olucak
24. ab bölgesel meclisi doğru cevabı
25. devletlerde denge ekonomik denge doğru cevap
26. pakistan devlet başkanı ulusalcılığı vurgulamıştır
27. cumhurbaşkanı vatana ihanet etmesi ile ilgili soru
28. sivas cevaplı bi soru vardı
29. karadenizin dağları sıra dağı yıldız dağları
30. lozansınırı vardı meriç ve aras
31. anayasanın 3/2 çoğunluğu vardı


cakrep
23.08.2008, 23:51
1. Natoya GİrİŞ 1952
2. 12 Ada İtalya
3. CumhurbaŞkani Vatana İhanet
4. Adalet Dİvani Hollanda
5. Mondoros AteŞkes AntlaŞmasina OluŞan Kuvayİ Mİllİye
6. Natoya Üye Olmayipta İŞbİrlİĞİ Yapilmayan Surİye
7. Nato Üye Sayisi 26
8. Montros Anlamasi Lozana AntlaŞmasina Dayanir
9. Lozanda Halledİlemeyen Irak Sorunu
10. Ege Adalari Sİlahsizlandirmak
11. 3/5 Sİyasi Partİ Kapatma
12. 38-44 Azinliklar Sorunu
13. ÖlÇÜ Bİrİmİ ÇaĞdaŞlaŞma
14. Yildiz DaĞlari
15. Mecaz ÇekİrdeĞİ
16. Akarsular UlaŞima ElverİŞlİdİr.
17. Hakemlİk
18 Tokat
19 Vatan BÜtÜnlÜĞÜ Sİvas
20. Takrİrİ Sukun
22. MerİÇ Ve Arda
23. Tİcaret Gemİlerİ.
24. TeŞvİk Sanayİ
25. Avrupa İnsan Haklari Makkemesİ
26. BÖlgesel Meclİs
27. Pakİstan Ulusal Egemenlİk
27. Laİklİk Saltanat Kaldirildi
28. Agİt GÜvelİk Konseyİ
29. Emİsyon Hacİmlİ BÜyÜme
30. Almanyanin Orduyu YÖnetmek İÇİn Subay Atamasi BaĞimsizliĞa Ters.
31. DiŞaridan Bakan Atana Bİlİr.
1- saltanatın kaldırılması
2-takvim saat değişiklikleri
3- ulaşıma elverişlidir
4- 26
5- türkiye
6- azınlıkların korunması
7- italya
8- adalar silahsızlandrılacak
9- ırak
10- lozan
11- inkilapların birbirini tamamlaması
12- misakı millinin doğması
13. 3 5 21 diye bir sırlama vardı b ceya c şıkkı olması lazım
14 anlatım bozukluluğu a şıkkı tahrip etme ve yıkma aynı anlamda gereksiz yazılmış
15- çekirdğei mecaz
16- adalat divanı hollnada lahey
17- bm orhanı değildir uluslr arası ceza mahkemesi diye bı r şık vardı o
18 ab organı değildir diyor o ise avrupa insan hakları mahkemesi çünkü o avrupa konseyine bağlıdır
19- bir devleti tanına devletin kendi idaresine bağlıdır
20- takkiri sukun kanunu
21. tekali milliye ordunun ihtiyaçlarının karşılnması
22- atattürkn enver paşaya ilettiği söz : bağımsız devlet anlayışı
23- lozanda adalarla ilgili şeyde gökçeada bozcada hariç diğer ege adlaı yunanllıra verilmiştir
24- pakistan başkanını açıklaması inkilabın evrenselliğini belirtmektedir
25- ekonomi olarak batının etkisinden kurtulmak kapitülüsyonların kaldırılması
26- atatürkçülükle bağdaşmaz diye şey ise yabancıların buyruğuna girme diye bir şey vardı o
27- atatürk inkilaplarını gerçekleştirmek içi hangisi gerekmez sözü, her yolu denemek olacaktı
28- toplumsal inkilapla ilgili değildir sözü bir şık vardı aklıma gelmedi ama doğru oalnlar, şapka kanunu, tekke lerin kapatılması, soyadıkanunu, ölçülerde değişikikti
29- cumhurbaşkanının sorumluluğu ise tam hatırlamam rağmen vatan suçundan dolayı suçlanması olması lazım
30- türkçede soru karşılı olmayan parçada ünlü olmak için ne yapılmalıdır sözüydü
31- teösil kurulunun doğu illerinin temsili daha sonra millitetin temsili olarak değişrilmesi, sivas kongresi
32- ekonomi kalkınmada amaçlardan değildir sözü emisyon hacmini genişleterek büyüme olması lazım tam emin değilim
33- bm nini aşamalarında değildir sözü yalta dumbart oask atlantik paktı kuruluş imzasının atılması doru olanlardır
34- hatayda bağımsız bir devlet oluştulrulması misakı milliye aykıdır şıkkıydı
35- itilaf devletleriyle görüşmeyeyi red edip temsil kurulununu toplanmasına izin verilmesi deki amaç merkezi otoriteyi korumak
36- bm amaçlarından yanlış olan e şıkkı silahlı güç kullnmak diye bir şey geçiyordu
37- güç dengesi yöntemi propaganda veya karşılıklı ödün verme ikisinden biri arkadaş
38 agitin kuruluş amacı doğu batı arasında insna hakları demeokrasi ve güvenlik işbrliğini geliştirmek olması lazım yanlış ta olabilir
39- barış zamanında gemiler gidiş geliş olarak serbestçe geçebilecekti
arkadaşlar ben bu kadar aklıma gelenler bu sorulardan 33 334 kesin net


nurserem
24.08.2008, 15:54
bu kadar insan bi 50 soruyu toparlayamadı yaaaa soruların cevapları böyle hertelden çalarak çıkmaz.şu hatırladığınız soruları hatırladığınız kadarıyla yazarmısınız lütfen.önceden üç beş kişiydik şimdi baya kalabalıklaşmış ve daha çok karışıyor.yeni gelen arkadaşlar sizde lütfen hadi yazalım su soruları hem kendimize hem seneye biz ve bızden sonrakılere de faydası olacak unutmayın sınav oncesı cıkmıs soru aranan gunlerı.farkında değilsiniz galiba her soruya ayrı ayrı cevap vererek kimsenin eline hiç birşey geçmez.şimdi önceden verdiğim sorulara ilavede yaparak hatta sizin verdiklerinizi de biraz düzenleyerek yazıyorum lütfen sızde devam edin tüm sorular çıkınca da herkes kendi cevabını sorunun altına ister haklılık sebebi güttüğüyle ister ispatıyla doğru yönlendirecek şekilde yazsın.ama tek sayfa üzerinde şu 50 soruyu görelim artık.294.sayfadan bu yana hep aynı sorular dönmüş durmuş.neyse netcafeden yazıyorum birkaç gün yokum.umarım herkesin hakkında hayırlısı olur....
kolay gelsin...!:bayrak3:
1)türkiyenin natoya giriş tarihi
2)hangisi iç anadoluda değildir
3)hangisi bm organı değildir
4)anlatım bozukluğu
5)hangi kelime mecazi anlamda kullanılmıştır
6)12 ada lozandan önce hangi devletteydi
5)mıontrö bogazlar hangi sözleşmeye temellerini dayandırır(lozan)
6)montrö nün kurulus asamasındaki gelişmelerden değildir(buna benzer bi soruydu)
7)hangi dag karadenize paralelmiydi neydi öyle bi soru vardı
8)aşağıdakılerden hangisi laiklikle doğrudan ilişkilidir.
9)aşagıdakılerden hangisinde atatürk resmi dilin türkçeleştirmeyle bi amaç gütmemiştir yada işte hangisi değildir valla soru tam aklımda değil.
10)doguanadolu için söylenemz yanı hangısı yanlıstır
11)3/5 hangisi için gecerli anaysada onuda tam hatırlamıyorum soru böyle bişeydi
12)devletler denge politikası güderken hangisini yapar
13)aşagıdakılerden hangi sınır lozandan sonra çözülmüştür
14)istanbul hükümetinin mudafa-ı hukuktan habersiz antlasma imzalamaması kavramın da istanbul hükümeti neyi amaçlamıştır.
15)sivas kongresi kararlarının ulusu ılgilendiren karar olması neyi ifade eder gibi bişeydi en azından o anlama geliyor
16)cumhurbaşkanı soruşturması ile ilgili bi soru vardı
17)ülkelerin bir devleti tanımama ile ilgili bi soru vardı
18)hangisi monro bogazlar sözleşmesi maddelerindendir.
19)bana için hangisi doğrudur mu ne öyle bir soru vardı hatta cevabı da meclis dışından olabilmesisoruyu tam hatırlamasam da cevabı hatırladım...
20)lozanda 33.44 maddeleri hangı konuyu içerir gibi bişeydi.
21)atatürkümüz ile ilgili bir soru vardı işte bagımsızlıkla ilgili bir yazarın makalesınde ele aldıgı bir kaç devletede öncülük oluyor öyle bir soru vardı.
22)lozandan sonra çizilen sınırımız aşagıdakılerden hangısıdır.(ırak)
23)türkçe numaralı cümlelerin sıralanış şekli hangısınde doğru olarak verılmıştır.
24)şehsait ayaklanmasına karsı alınan önlem asagıdakılerden hangısdır diye bir soru vardı.
25)cumhur baskanı sorusturması ile ilgili bir soru vardı ve sanırım asagıdakılerın hangısı dogrudur diyordu.

yeter mi ya şimdilik aklıma bunlar geldi yarım saat daha zamanın var aklıma geldikçe de ekleyeceğim.rica ediyorum kimseye bir şey sormadan en azından 2-3 saat sabredip sadece soru yazın nasılsa 50 soruyu en sonunda bir kişi düzenler.neler neler paylaştık sınav için burda bir bunu mu yapamıyoruz hadi arkadaşlar .

1-orduya yardım tekalif-i milliye emirleri
2-ırak sınırı sonraya bırakıldı lozanda
3-mecaz anlam lı soru çekirdek
4-tokat karadeniz bölgesindedir
5-nato 1952 de kuruldu
6-halifelik kaldırılması laiklik
7-2007 yılında natoya üye ülkeleri sayısı 24
8-yıldız dağları (ben boş bıraktım)
9-ölçü birimlerindeki değişiklik
10-akarsular ulaşıma elverişlidir
11-adalar silahsılandırılacak
12-lozandan sonraya bırakılan sınır ırak sınırı
13-sivas kongresi vatan bütünlüğü
14-lahey belçika yaptım (yanlış)
15-ceza mahkemeleri
16-pakistan başbakını evrensellik
17-kapitilasyonların kaldırılması
18-Türkçe soru vardı ünlü olmak için ne yapılır
19-Atatürk inkilapları her yolu denemek ile bağdaşlandırılamaz
20-misak-ı milliye aykırı olan hatay
21-agit avrupa birliğin genişlemesi yaptım nilmiorum
22-ticari gemiler serbestlik verildi boğazlardan geçişte
23-parti kapatma 5/3
24-meriç arda sınır bulgaristan ve yunnistan
25-takriri sükun şeyh sait isyanında
26-sanat ile başlayan bi Türkçe sorusu vardı çünkü diye başlayan şıkkı yaptım
27-boğazlada üstünlük montroz sözleşmesi ile bize geçi
28-devleti tanımada siyasi çıkar dedim(kosavayı ilk abd afganistan biz tanıdık ama sırplar tanımıolar.kıbrısı bizden başka kimse tanımıo diye düşündüm
29-dışarıdan bakan atamak kemal derviş muhabbeti
30-akdeniz iş birliği suriye
31-tekke ve zaviyelerin kapatılması diğer şıklar şapka kanunusoyadı kanunu gibi idi.
32-Türk dil kurumu Türkçeye yeni ekler getirmek di sanırım
33-inkilaplarının birbirinin devamı niteliğinde olması
34-kakemlik
35-din gerilemeye başlamıştır gibi bi şık vardı.
36-Türkçe soruları basitti sıralamalı bi soru b-vardı şu an hatırlamıorum
37-cumurbaşkanı vatana hiyanet
38-Türk askerine almanların emretmesi bağımsızla bağdaşmaz
39-istanbul hükümeti merkezi otoriteyi korumaya çalışmış.
40-uzun bi soru vardı a grubundan 38. soru ceap b idi.
hatrladıklarım ve yaptıklarım bunlar bazı soruları aklımda kaldığı gibi yazdım kusura kalmayın. diğer 10 soruyuda paylaşalım bitsin bu işkence


1-Bm amaçları ile ilgili bir şık vardı CVP:E(uzunca bir şık)
2-Coğrafyada dağlarla ilgli bir şık vardı CVP:Yıldız dağları
3-Güç dengesi ileilgili bir soru vardı: Hakemlik yaptım
4-coğrafya akarsularla ilgili bir soru vardı:Ulaşıma elverişsizdir
5-lozanda çözülemeyen sorun ırak sorunu
6-Hatayın dışarda kalması misak-i milliye ters düşer
7-Anlarım bozukluğu vardı CVP: tahrip etmiler,yıkmışlar olacaktı
8-birleşmiş milletlerin amacı olmayan e şıkkı bm üyesi olmayan ülkelere silah zoru kullanmak
9-Atatürk’ün pakistanla ilgili paragrafını Kararlılık yaptım
10-12 Adalar sorusu vardı CVP.İtalya
11-Laiklik ile ilgili soru: Halifelik
12-Natonun 26 üyesi olacaktı
13-12 Adaların tamamen silahsızlandırılması vardı sorunun birinde
14-Ekonomide kolaylık sorusu vardı:Ölçü birimlerinin değişmesi
15-Ordu ihtiyacını karşılamak için tekalif-i milliye emirleri vardı
16-Türkçede karışık cümleler vardı: 2-4-1-5-3 galiba böyleydi tam hatırlamıyorum
17-Bağımsızlığını ilan eden devletler vardı CVP:Çıkarlarla ilgili olacaktı
18-İç Anadolu bölgesinde Olmayan Tokat Olacaktı
19-cevaplardan biri uluslar arası ceza mahkemesi olacaktı
20-Natoya Üye tarihimiz vardı:1952
21-Mecaz bir soru vardı: sermayenin Çekirdeği
22-Şeyh sait isyanı ile ilgili sorunun CVP: Takrir-i sükun
23 -38-42 maddesi ise azınlıkları ilgilendiren bi maddeydi
24-Almanların Türk ordusunu yönetmesi :Bağımsızlık
25-Çağdaşlaşma ile ilgili soru vardı:Teşviki Sanayi
26-Türkçe sonuna paragraf eklem sorusu vardı: her çağda sanat değişik şekillere… diye giden şık
27-Agitle ilgili soru Doğu-Batı arasında diye devam eden şık
28-Cvplardan birisi Suriye idi.Akdeniz Diyaloğu
29-Cevaplardan birisi Türkiye’ydi D şıkkı
30-Uluslar arası Adelet Divanı Hollanda Lahey
31-inkilapların birbirini tamamlaması
32-temsil kurulunun doğu illerinin temsili daha sonra millitetin temsili olarak değişrilmesi, sivas kongresi
33-atatürk inkilaplarını gerçekleştirmek içi hangisi gerekmez sözü, her yolu denemek olacaktı
34-ekonomi olarak batının etkisinden kurtulmak kapitülüsyonların kaldırılması
35-cumhurbaşkanının sorumluluğu ise tam hatırlamam rağmen vatan suçundan dolayı suçlanması olması lazım
36-atatürkçülükle bağdaşmaz diye şey ise yabancıların buyruğuna girme diye bir şey vardı o
37-türkçede soru karşılı olmayan parçada ünlü olmak için ne yapılmalıdır sözüydü
38-ekonomi kalkınmada amaçlardan değildir sözü emisyon hacmini genişleterek büyüme olması lazım tam emin değilim
39-bm nini aşamalarında değildir sözü yalta dumbart oask atlantik paktı kuruluş imzasının atılması doru olanlardır
40-Monrö sözleşmesi hangi antlaşmaya dayanır: LOZAN
41-Bakanlar Kurulu ile ilgili soru : kanun tasarısı hazırlamak ana görevi
42-istanbul hükümetinin mudafa-ı hukuktan habersiz antlasma imzalamaması kavramın da istanbul hükümeti neyi amaçlamıştır.
43-3/5 hangisi için gecerli anayasada onu da tam hatırlamıyorum soru böyle bişeydi
44-Lozandan sonra yunan ve bulgar sınırımız.
45-Laiklik sonucu din elden gitmedi.
46-.Atatürkün türkçe için yapmak istediği mi istemediğimi bişey vardı (tarihimiz ile atılan çirkin itiraflar ile ilgili konuydu.)
47-İşgallere İlk tepki kuvayi milliye
48-yönetimin halkla secilen vekillerle yürütülmesi (Demokrasi)
49-Bir kongreye müdafa-i hukuk, belediyelerden adama çağırılmış anadolunun dedğişik illerinden bunların yapılması istenmiş böyle bir soru vardı halkın güvenilir insanlar… diye devam eden bi şık vardı

Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !